Đổ keo gắn socket đầu cáp

SRC cung cấp socket các loại và thực hiện việc đổ keo gắn socket vào cáp theo yêu cầu của khách. SRC sử dung các loại socket của hãng De Haan (Hà Lan) và Dai Chang (Hàn Quốc). Các loại socket thông dung bao gồm: Open Spelter Socket, Close Spelter Socket và Pear (Nose) Socket. Keo dùng để gắn đầu socket vào cáp là hiệu Wirelock nổi tiếng của Mỹ, bảo đảm sự gắn kết chắc chắn giữa socket và cáp.

Các dịch vụ khác: