Chầu tay cáp và dây PP

SRC thực hiện chầu tay cáp thép và dây PP (mắt mềm hoặc lót bẹn cáp) theo chiều dài khách hàng yêu cầu.

Cáp thép các size từ 8mm đến 64mm.

Dây PP các size từ 10mm đến 100mm. Đầu dây PP sau khi chầu có bọc vải bảo vệ. SRC có các loại bẹn cáp (thimble) đặc biệt dành riêng cho dây PP.

Các dịch vụ khác: