Bấm chì đầu cáp

Gia công bấm chì đầu cáp bằng máy ép thủy lực 600 tấn và 1500 tấn.

Với 2 máy ép chì thủy lực đầu cáp (một máy 600 tấn và một máy 1500 tấn), SRC có đủ khả năng gia công bấm chì đầu cáp các cỡ cáp thép từ 8mm đến 72mm do khách hàng mang đến. SRC sẽ cung cấp ống nhôm bấm đầu cáp (Alu Ferrules) và bẹn cáp / lá bàng (thimble) tương ứng với cáp do khách hàng mang đến.

Sau khi hoàn thành bấm chì, SRC sẽ tiến hành kéo thử tải an toàn đầu cáp vừa ép chì bằng máy kéo thử tải 200 tấn kết nối và điều khiển bằng máy tính hiện đại. Kết quả thử tải sẽ thể hiện bằng dạng dữ liệu và bằng đồ thị.

 

Các dịch vụ khác: