Kéo thử tải

Với máy kéo thử tải 200 tấn kết nối và điều khiển bằng máy tính hiện đại, SRC cung cấp dịch vụ kéo thử tải đáng tin cậy cho các vật tư nâng hạ như: cáp thép, xích, ma-ní, móc cẩu, puly, vòng khoen, .v.v.. Kết quả thử tải sẽ thể hiện vừa bằng dạng dữ liệu vừa bằng đồ thị cho biết chính xác lực thử tải và độ giãn nở (kéo dài) của vật tư kéo thử.
Máy kéo thử tải của SRC có thể tiến hành các kiểu kéo thử sau: 
* Proof Load: kéo đến tải trọng cần thử tải thì máy ngưng lại và tự động dừng thử
* Hold Test: lực kéo thử đưa lên đến tải trọng yêu cầu cần thử và giữ lực ổn định như vậy trong khoảng thời gian 5 phút.
* Breaking Test: kéo phá hủy vật cần thử để biết tải trọng phá hủy vật tư đó. 
Máy kéo thử tải của SRC được kiểm định hàng năm và cấp giấy chứng nhận bởi Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) bảo đảm độ chính xác thử tải đến 99%. Do vậy khi khách hàng cần giấy chứng nhận thử tải xác nhận bởi bên thứ 3 là các cơ quan đăng kiểm Quốc tế như DNV-GL, Lloyds' Register, ABS, Đăng kiểm Việt nam..v.v.. và mời họ đến chứng kiến thử tải (Witness) đều rất dễ dàng được chấp nhận. 

Các dịch vụ khác: