Cơ sở vật chất

  • Nhà xưởng và kho hàng chính rộng 3.200m2 tại KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, Tp. HCM.
  • Một văn phòng giao dịch kinh doanh tại Tp. HCM
  • Ngoài ra còn có chi nhánh và kho hàng thứ hai tại Hải Phòng.
  • Gần 200 chủng loại vật tư nâng hạ khác nhau luôn có sẳn tại kho SRC.
  • 2 máy bấm chì đầu cáp 600 tấn và 1500 tấn, bấm đầu chì và sản xuất tất cả các loại sling cáp thép đường kính từ 8mm đến 72mm.
  • 1 máy kéo thử tải 200 tấn, điều khiển bằng máy tính hiện đại, có thể thử tải nhiều chế độ khác nhau. Máy kéo thử tải của SRC được kiểm định độ chính xác và được cấp giấy chứng nhận định kỳ hàng năm bởi Trung tâm Tiêu chuẩn và Đo lường chất lượng Việt Nam (Trung tâm 3).
  • Đội xe cẩu giao hàng


 
Máy kéo thử tải 200 tấn

Máy bấm đầu cáp 1500 tấn 
 
Máy bấm đầu cáp 600 tấn